Kagabu Rvgaqce Koduq Onglat
 • Male
 • Chiang Mai
 • Thailand
Share on Facebook Share Twitter

Kagabu Rvgaqce Koduq Onglat's Friends

 • NH kwin jones
 • tindvngsvngdong
 • kinzi sangdong
 • ziram mb
 • Mvbxq jungshvr
 • Shingram Jungbay
 • mayram pm
 • Nin Nin
 • Nin Dang Hta Mu
 • jean
 • dødvng
 • zithasan
 • Amy M
 • shinram
 • Tidvng
 

Rømnvng rì svng Pamvrà é...

Latest Activity

Kagabu Rvgaqce Koduq Onglat updated their profile
Mar 29
tibor wangce commented on Kagabu Rvgaqce Koduq Onglat's video
Thumbnail

Vyo aing gaq e!

"vyo o o .. cu nuq mvmx lvm taywa vsvm  mxn kon sa lakay  vsi mvnay sing sormi ing gaq paq cunuq dvdvmsi ku ie vnvm mvnvng migx zunuq laytay wa zvng dvzaq si. laq nvlun zaq so oi cnuq Oqa wa ning ku i Pamvra ..."
Jun 15, 2013
Mvná Min commented on Kagabu Rvgaqce Koduq Onglat's video
Thumbnail

Vyo aing gaq e!

"Ahjà  svra pày ní,   súnuq tábyo máy mvkón íé. Oqàé. "
Jun 12, 2013
Kagabu Rvgaqce Koduq Onglat commented on sindiram kong's blog post Ha! Ha! Angchxm me gvza vnvp e wa le.........
"Gvzà Vdu nø gvzà shvla we shvngøt dvtú kaq íe..."
May 7, 2013

Profile Information

karvgaq cè èíe?
Kagabu mong !
Akvt kayvng èvl le?
Chaingmai yvng vl le !
Na bøng nø kadø ie?
Koduq Onglat !

Shvngbe svng Vto ile yo. ! Rxmnvng rie......


Kagabu Rvgaqce Koduq Onglat's Photos

Loading…
 • Add Photos
 • View All

Comment Wall (315 comments)

You need to be a member of Kagabuce Hømra to add comments!

Join Kagabuce Hømra

At 5:31am on August 16, 2012, Pung san said…
pamvrae..
Oung lat..
nga ra kvt malay yvng xnge..
At 4:42pm on July 8, 2012, ninbu said…

Lat e! dvt bung ri yvng lun no dvkvng gvza oqa ie le. me pvng gx dvtut de zaq shi e. pmra.

At 6:37pm on June 10, 2012, Pung san said…

pamvra gø mv naie..

 

At 2:21pm on May 14, 2012, Tidvng said…
Nxngmaq shvngbe gx gvray jeju rvt pmr ce isha e yvnila nx nxngmaq yvngnx jezxn nge lo pmr e
At 1:49pm on April 1, 2012, sarep phung bay aung said…

Ja e a rvtx kapa e washie?

At 8:27pm on March 8, 2012, Gvru Khainvng said…

onglate kadx gx inxngle chaing mai yvng evlnxng we rxmnvng ce ri svng gvza nxntnile.pmr gx inxng ma?nai eza daqa ri gx sha ban ce yvngile lata.kit txng ti sotn.

At 8:22am on February 22, 2012, kaizida said…

txn chingmai svng  vtvng daqi le..

At 7:57am on February 21, 2012, kaizida said…

pmr i shalo..banli wvng shxnge gvzamvne shira e chingmai svng wa nxt shie le...

 

At 3:16am on February 20, 2012, kaizida said…

hi..rxm nvnge pmr ei ma? 

At 4:20pm on January 11, 2012, Ah chang said…

Pamvraé,Aunglatné!CMri shvngbe pmr ce einøng we svng vløm shønge.Nøtgø gvza nøtnie.CM yvng cvmré ceri lam long gø shanwa yvng lunoe.Iwe yvng mvbang rvt akvt akvt poqngonø yvngoe.Cvmreceri vzølvm shøngjong long gø ezvng daqoni nø shvlae.Gvza yvng mvyøie.Gvray mongzøl long leqluno.Vchvng.

 
 
 

Latest Activity

Rvwang Christian CommunityChurch posted videos
yesterday
Ah Yung Justina (WR). updated their profile
Sunday
Rvwang Christian CommunityChurch posted a video

Kristu elúnbǿa nìnø nøt dvshá mvra

RCCC DFW Texas, Mòngkà online, Svra Jesse Redvmwang '' Angcèpe lúnbǿnga rvt Nøt dvshámvra á:mi. Shøka gø̀m 13, 2014
Apr 14
Rvwang Christian CommunityChurch posted a video

Dø̀ngmanwe Bv̀nli dvgø̀mràe

RCCC DFW Texas, Mòngkà Online, ''' Dø̀ngman we Bv̀nlií Dv́ngte wádvgø̀mlv́m ràe''' or '' Mòngkàí dvtàno we tiløp shilv́m long''' Svra Redvmwang Jung, Shø̀ka ...
Apr 8
kangteeyawnathan is now a member of Kagabuce Hømra
Apr 7
De Dee RB updated their profile
Apr 6
Dxshvr nxn MN updated their profile
Apr 3
Tidvng updated their profile
Apr 3
Rvwang Christian CommunityChurch posted a video

Døngmanwe Mòngka vdongtaq tétǿngràe.

RCCC FDW TEXAS, Mòngkà Online, Svra Khinpang Pong. ' Døngmanwe Gvray Mòngkja taq ttǿngràe. Shvyø̀myvng gø̀m 30, 2014
Mar 31
Kagabu Rvgaqce Koduq Onglat updated their profile
Mar 29
Rvwang Christian CommunityChurch posted videos
Mar 26
Ah Dee Naw posted a photo
Mar 25

Forum

WUNPONG WAKA DANG VRASHI WE 11 Replies

Started by Mvbxq Dxrvm. Last reply by Maysanzi B Rawang Dec 29, 2013.

sha dvzar we nvng nim shi we tvra

Started by PE.SVNG DONG SYN DANG Sep 24, 2013.

Rvwang Mebvn Mvshxl 1 Reply

Started by yawhanwdk. Last reply by tibor wangce Sep 20, 2013.

© 2014   Created by Deezi.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service