Ramsein Awiqwang's Friends

 • rutha kangti
 • Zishinram T.K
 • Amy M
 • makumgan ganram
 • nang bay
 • Yaku RDW
 • ramblack
 • Johnsmith Svlø̀ptaq
 • marpangtairam
 • Nang Ram
 • jungjung (Mvná)
 • Ah Tvng
 • zvmelat
 • Nangkuq
 • ninzisar

Ramsein Awiqwang's Groups

 

Happy Birthday Jesus!

Latest Activity

Ramsein Awiqwang commented on Yaku RDW's blog post Rvwàng Unicode Keyboard Updated!
"Svra pe é!                 Gvza oqaíè. Svra peí ewàòwe Keyman Version 6 longtaq RvwangU6 zv́ngò nø Gmail kení phone svng sms shvrì dvdvmòwe Rvwang ka jǿng shvrì lúnshì darì. Vzvng previous version taq ídø̀ shaq ezángò daq ke tiqchv̀ng nvng tiqchv̀ng…"
Apr 7, 2012
Vtam Kømløm commented on Ramsein Awiqwang's blog post A Trip To Heaven (In Burmese)
"Ramsein e thanks for sharing this video."
Apr 2, 2012
Mvná Min commented on Ramsein Awiqwang's blog post A Trip To Heaven (In Burmese)
"Gvrayí nø vsvng tiq gø gø gønshaq màmvnglvm rvt bvnli wàò we rvtø íe. Yalòng gø mvrà vdòng taq cúnshàì we vsvng ri kaq dvshat we mvtú tiq lòng íe. Wervt yalòng dvtan bøa we Gvray kaq oqà. Vrá Gvrayí dvtan bøà long tiq dvtvng shá dèzárì we No. Peter…"
Apr 2, 2012
Ramsein Awiqwang posted a blog post

A Trip To Heaven (In Burmese)

Hi Kagabu ceri,                     Muqlang Mongdvn svng 2 narri dvngte tuqvpmiwe rxmnvng tiqgxo svkse kvm shiwe video zvngoe. Myen ka taqie. Nxngmaq dvpvt muqlang mongdvn nvng singdx nxt vshvt lvm dvpvt eta shi nxng wangnx vring mvyxnge. We video yvng svkse kvmshipe nx Tvngsvy Mimisvr chxmpe Naw Peter tx shipe ie. Angni nx yanila Thai mong yvng vle. Vkvng Yesu Kristu vnibaq wabaq mvdi ke Gvray bvnli taq dvzaq shilvm nonggun lu shilvm rvt ta shi lvm wai. Rvtx gvza mvvle Kagabu ceri e!Kristu…See More
Mar 31, 2012
nang bay and Ramsein Awiqwang are now friends
Jan 12, 2012
Ramsein Awiqwang and makumgan ganram are now friends
Jan 5, 2012
Ramsein Awiqwang posted a blog post

Rising Star Youth Camp (Malaysia)

Tuq Malaysia yvng evl nxngwe Rvwang ceri shvngbe svng pamvra. Nxngshvr taq Gvray mongzxlwe jeju leqlun nxng. MRCY (Malaysia Rvwang Christian Youth) ching keni tiqlong dvta lvm vle. Denxng Chinese New Year (22 Jan - 24 Jan, 2012) bvnli narowe rvtx taq nxngmaq MRCY mvdoi tvnuo nx Rising Star wawe bxng taqkeni zilvngre zong…See More
Jan 5, 2012
Ramsein Awiqwang replied to Jungpvng's discussion LUCIFERÒ MVYÌN BV̀NLÌRÌ VJÁNG WE
"Svra Jongpvng,                       Svra pei na ru owe article yvng vba we 9/11 World Trade Center vrxlwe nvng singwe video clip tiqlong…"
Oct 16, 2011
Ramsein Awiqwang left a comment for nang bay
"Pamvra Nvng Be,                         Rvwang Fashion mindamee svng mvshao gx nx mv-vl na ie lo. Nga nx vkvt Malay yvng ngaq shxnge.…"
Oct 13, 2011
nang bay left a comment for Ramsein Awiqwang
"hey, p m r gxeima? ngasvng eshangama? kamong gvgaq evlbxie. p mr...."
Oct 12, 2011
Ramsein Awiqwang commented on Jungpvng's blog post LUCIFER-Ò NAQSIQRIQ WE MVYÌN BV̀NLÌ TIQSHVLE SV̀NG VJÁNG WE
"Svra Jongpvng, Gvza nunggwxn lunshie. Wedx vju vlri sha dezvr sha rvt gvza oqa ie. Zvn dvtut gx sha dezvr daqsha. God bless u and ur family..."
Oct 3, 2011
Ramsein Awiqwang commented on manglimang's photo
Thumbnail

CIMG1474

"Manglimang e! chiangmai rvgaq taq nga mek yangshari gvza nxtnoe. mepvng ratx vldaqke nga mek nvng longrange yo."
Aug 7, 2011
villager commented on Ramsein Awiqwang's blog post ဧရာဝတီ ကို ကယ္တင္ၾကစို႕ (ေအာင္ဒင္) july11,2011
"YES...AGREE WITH U.WE MUST BE PROTECT ABOUT IRRAWADDY.."
Jul 19, 2011
Ramsein Awiqwang left a comment for manglimang
"hi,          Pamvra! Nga gx pamvra xnge. Yanila kayvng ei e le? Nga gx Malay yvng wa ngaq shxnge le. Na bvnli vsinpye ma? Malaysia svng gx na se rae. Laq vrvme. Ramsein"
May 15, 2011
manglimang left a comment for Ramsein Awiqwang
"Hi,pmr e,ramsein pmr evl ma?pagx ewa shie le? nata ni nx demvn rae, nga gx GR jeju rvt pmr xngae,Pamvra. ps N"
May 15, 2011

Profile Information

karvgaq cè èíe?
Myitkyina, Kachin State
Akvt kayvng èvl le?
KL, Malaysia

Ramsein Awiqwang's Photos

Loading…
 • Add Photos
 • View All

Ramsein Awiqwang's Videos

 • Add Videos
 • View All

Ramsein Awiqwang's Blog

A Trip To Heaven (In Burmese)

Hi Kagabu ceri,

                     Muqlang Mongdvn svng 2 narri dvngte tuqvpmiwe rxmnvng tiqgxo svkse kvm shiwe video zvngoe. Myen ka taqie. Nxngmaq dvpvt muqlang mongdvn nvng singdx nxt vshvt lvm dvpvt eta shi nxng wangnx vring mvyxnge. We video yvng svkse kvmshipe nx Tvngsvy Mimisvr chxmpe Naw Peter tx shipe ie. Angni nx yanila Thai mong yvng vle. Vkvng Yesu Kristu vnibaq wabaq mvdi ke Gvray bvnli taq dvzaq shilvm nonggun lu shilvm rvt ta shi lvm wai. Rvtx gvza mvvle Kagabu ceri…

Continue

Posted on March 31, 2012 at 10:35pm — 3 Comments

Rising Star Youth Camp (Malaysia)

Tuq

Malaysia yvng evl nxngwe Rvwang ceri shvngbe svng pamvra. Nxngshvr taq Gvray mongzxlwe jeju leqlun nxng. MRCY (Malaysia Rvwang Christian Youth) ching keni tiqlong dvta lvm vle. Denxng Chinese New…
Continue

Posted on January 5, 2012 at 1:12am

ဧရာဝတီ ကို ကယ္တင္ၾကစို႕ (ေအာင္ဒင္) july11,2011

ဒီလို ေခါင္းစဥ္တပ္ေတာ့ လြန္တယ္လို႕ တခ်ိဳ႕ကထင္ၾကလိမ့္မယ္၊ ဒါေပမယ့္ က်ေနာ္တို႔ရဲ့ မိခင္ျမစ္မၾကီး ဧရာဝတီဟာစစ္အုပ္စုရဲ့ အလိုေတာ္ရိဘိန္းဘုရင္ ေလာ္စစ္ဟန္ ရဲ့ ေအးရွားေဝါလ္ကုမၸဏီနဲ႕တရုတ္ကုမၸဏီမ်ားရဲ့ စက္ယနၴယားၾကီးေတြနဲ႕တူးဆြ တိုက္ခိုက္မႈေအာက္မွာ အျပင္းအထန္နာက်င္ေနရပါျပီ။ ကိုခင္ဝမ္းရဲ့ "မဟာ သဘာဝရွင္"၊ ကိုထူးအိမ္သင္ရဲ့ "ရာဇဝင္မ်ားရဲ့ သတို႔သမီး"၊ က်ေနာ္တို႔ အားလုံးရဲ့ မိခင္ ဧရာဝတီဟာ မခ်စ္မႏွစ္သက္ေသာသူမ်ားရဲ့ အႏိုင္က်င့္မႈကို စတင္ခံစားေနရပါျပီ။ ဧရာဝတီကို အခ်ိန္မီွ…

Continue

Posted on July 18, 2011 at 9:30pm — 2 Comments

Romania mongtaq vlwe Mb Yinbe lvpka ie!

Shvng be kaq pvmvra wvng e,

                                         Nxngmaq mvdo i vhxm bxsha, yvng bx sha we svmaqce dvta mvyxng e.Akvt Malaysia mung yvng mx i ni dvga mung camp tiq yvng yvng shini vl vdu we kagx i ni gx yakvt vrung vtno we mung dvnri kaq nx medi nxng ni shvla vtvng ie. Eastern Europe mungdvnri i we Romania, Bulgaria, Hungary, Czech Republic, Slovania, Slovagia nvng Poland mungdvn ri ie.Vra dvga yayvng maru shi we mungdvn ri svng gx gvza naya shi nxng, angwa yvng keni… Continue

Posted on February 14, 2011 at 1:11pm — 5 Comments

Rev. David Lah Sermon (in Burmese)

ခါကာဘိ္ုသူငယ္ခ်င္းမ်ား

ဝိညာဥ္ခြန္အားရရွိေစဖို႔ရန္ ဆရာေဒးဗစ္လွ၏ တရားေဒသနာေဝငွလိုက္ပါသည္။ အိတ္ေဆာင္ mp3 player တြင္ ထည့္သြင္းနားဆင္ႏိုင္ရန္ mp3 အသံဖိုင္ကို ေအာက္ပါ link တြင္ download ရယူႏိုင္ပါသည္။ ထာဝရဘုရားသခင္ကိုသာ အားကိုးၿပီး အေယာက္စီတိုင္း၏ အသက္တာတြင္ အၿမီးမျဖစ္ေစဘဲ ဦးေခါင္းျဖစ္ေစရန္ ဘုရားသခင္ေကာင္းခ်ီးေပးပါေစ။

ခရစ္ေတာ္၏ျမတ္နာမ၌

ရမ္စိန္

MP3 Download link (MediaFire File)…

Continue

Posted on September 25, 2010 at 7:04am

Comment Wall (63 comments)

You need to be a member of Kagabuce Hømra to add comments!

Join Kagabuce Hømra

At 10:06pm on October 12, 2011, nang bay said…
hey, p m r gxeima? ngasvng eshangama? kamong gvgaq evlbxie. p mr....
At 9:32am on May 15, 2011, manglimang said…
Hi,pmr e,ramsein
pmr evl ma?pagx ewa shie le? nata ni nx demvn rae,
nga gx GR jeju rvt pmr xngae,Pamvra.
ps N
At 9:13am on March 29, 2011, Amy M said…

    pamvra !!!!!

              xng ing shx gvmx pvy jeju lvka

              bvy taq nx pmr v:nge.. na comment

             lvka oqa gvbaba e  oi...ing shx malay ya di ning e oi...

            bvnli ri tvlu cvn na la pa ninge chuqnuq oqa laqe tvy wa ooo....

           he heeee   pmr e

      

            

n di shx v

At 4:02am on March 28, 2011, Amy M said…

     hi!!!!

           pamvra ma nve??

                                  pmr e  oi........

At 12:31pm on March 02, 2011, Zishinram T.K gave Ramsein Awiqwang a gift
At 9:43am on March 2, 2011, Zishinram T.K said…
Thank you for comment!
At 1:40pm on January 17, 2011, jungjung (Mvná) said…

အဟက္..အဟက္ ..ရမ္စိ္န္ ဆရာခင္ လာလည္သြားတယ္ေနာ္

At 9:18am on January 11, 2011, peram ml said…
At 9:18am on January 11, 2011, peram ml said…
At 9:18am on January 11, 2011, peram ml said…
 
 
 

Latest Activity

Ah Yung Justina (WR). updated their profile
yesterday
Rvwang Christian CommunityChurch posted a video

Kristu elúnbǿa nìnø nøt dvshá mvra

RCCC DFW Texas, Mòngkà online, Svra Jesse Redvmwang '' Angcèpe lúnbǿnga rvt Nøt dvshámvra á:mi. Shøka gø̀m 13, 2014
Apr 14
Rvwang Christian CommunityChurch posted a video

Dø̀ngmanwe Bv̀nli dvgø̀mràe

RCCC DFW Texas, Mòngkà Online, ''' Dø̀ngman we Bv̀nlií Dv́ngte wádvgø̀mlv́m ràe''' or '' Mòngkàí dvtàno we tiløp shilv́m long''' Svra Redvmwang Jung, Shø̀ka ...
Apr 8
kangteeyawnathan is now a member of Kagabuce Hømra
Apr 7
De Dee RB updated their profile
Apr 6
Dxshvr nxn MN updated their profile
Apr 3
Tidvng updated their profile
Apr 3
Rvwang Christian CommunityChurch posted a video

Døngmanwe Mòngka vdongtaq tétǿngràe.

RCCC FDW TEXAS, Mòngkà Online, Svra Khinpang Pong. ' Døngmanwe Gvray Mòngkja taq ttǿngràe. Shvyø̀myvng gø̀m 30, 2014
Mar 31
Kagabu Rvgaqce Koduq Onglat updated their profile
Mar 29
Rvwang Christian CommunityChurch posted videos
Mar 26
Ah Dee Naw posted a photo
Mar 25
kinzi sangdong and tindvngsvngdong are now friends
Mar 21

Forum

WUNPONG WAKA DANG VRASHI WE 11 Replies

Started by Mvbxq Dxrvm. Last reply by Maysanzi B Rawang Dec 29, 2013.

sha dvzar we nvng nim shi we tvra

Started by PE.SVNG DONG SYN DANG Sep 24, 2013.

Rvwang Mebvn Mvshxl 1 Reply

Started by yawhanwdk. Last reply by tibor wangce Sep 20, 2013.

© 2014   Created by Deezi.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service